Skvělá akce, úžasný program, báječná zábava!

I tato slova zaznívala v průběhu oslav třicetin městského zdravotnického zařízení, které se uskutečnily ve dnech 21. – 23. května 2015.

Oslavy Polikliniky Žďár nad Sázavou byly rozloženy do tří dnů. „Celá příprava byla velice časově a organizačně náročná. První myšlenka o uspořádání oslav padla již někdy na jaře loňského roku a od léta se rozběhly práce. Byl utvořen tým, který celý program profiloval až do konce. Od začátku to byli vedoucí oddělení polikliniky a společnost pana Josefa Tomka, která nám s organizací také velmi pomáhala!“, vzpomíná ředitel Michal H. Zrůst.

V květnu 2015 jsme si připomněli třicet let od otevření nové polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Byl to krok, který významně posunul péči o nemocné a potřebné o značný kus dopředu.

Původní zdravotnická zařízení polikliniky byla na konci šedesátých let již kapacitně a prostorově nedostačující. Tehdejší budovy byly od sebe rozesety na téměř třech kilometrech. Navíc vysoký přírůstek nových občanů po roce 1960 tuto situaci ještě zhoršoval. První jednání o nové poliklinice tak začínají v roce 1962. To jak bylo vše náročné, dokazuje fakt, že až v roce 1978 došlo k dořešení otázky, kde bude nová poliklinika postavena a o dva roky později byla výstavba zahájena. V roce 1985 byly provedeny dokončovací práce a montáž zdravotnického zařízení a v květnu téhož roku proběhlo slavnostní otevření Polikliniky Žďár nad Sázavou. Takže od první myšlenky k otevření uběhlo tehdy neuvěřitelných dvacet pět let, aby se žďárští občané dostali ke kvalitní zdravotní péči v odpovídajících prostorech.

„Právě proto, že je budova polikliniky již třicet let stará je nutné investovat. Do podstaty budovy a postupně též do nových moderních technologií a přístrojového vybavení. Během posledních třech let jsme se pustili do kompletních oprav původních rozvodů (voda, odpady), které byly již v havarijním stavu. Další drobné rekonstrukce a opravy probíhají kontinuálně celý rok.

V posledních letech dochází i k modernizaci lékařských přístrojů, a to na všech odděleních. Tak abychom zajistili kvalitní diagnostiku, máme např. nové analyzátory na laboratoři, nový digitální rentgen a přístrojové vybavení chceme doplnit novým moderním ultrazvukem, který nahradí stávající UZ.

U svých zaměstnanců prosazujeme systém celoživotního vzdělávání, aby všichni udrželi krok s novými trendy v tak dynamickém oboru, jako je medicína.

Proto, aby se nadále zvyšoval komfort péče o žďárské spoluobčany, postupně též rozšiřujeme strukturu odborných lékařských ambulancí. V letech 2013-2014 na poliklinice přibyly dva nové obory, a to angiologie (cévní) a klinická onkologie. V letošním roce počítáme s otevřením minimálně jedné ambulance. Nyní je před zahájením lymfologické ambulance.

I proto, že je Poliklinika Žďár nad Sázavou jediným komplexním zdravotnickým zařízením, bylo rozhodnuto o uspořádání oslav.

„Program oslav se nakonec ustálil na programu, který dle mého mínění, snese srovnání v celostátním měřítku. Na čtvrtek 21.5.2015 byla nachystána akce s názvem Třicet let v barvách třicátých let, kde se sešli zaměstnanci, zástupci zřizovatele a Kraje Vysočina a také mnoho partnerů polikliniky, kteří podpořili naši práci i finančně. Za což jim patří obrovské poděkování! Zde jsme také symbolicky rozkrojili s panem hejtmanem MUDr. J. Běhounkem, který poskytnul celé akci záštitu a panem starostou Mgr. Z. Navrátilem krásný dort.

V pátek 22.5. oslava pokračovala velkým vzdělávacím seminářem akreditovaným u ČLK a ČAS, kde na téma civilizačních onemocnění přednášeli naši lékaři. MUDr. M. Petrlík přednášel na téma cév a MUDr. R. Stríž na téma onkologických onemocnění.

A celý program vyvrcholil Dnem otevřených dveří. V sobotu 23.5.2015 byl tedy den "D"... tedy Den otevřených dveří neboli DEN ZDRAVÍ na Poliklinice Žďár nad Sázavou. Za velkého zájmu lidí se konal poslední den oslav 30.výročí otevření městského zdravotnického zařízení. Dveřmi polikliniky prošlo postupně přes 2500 lidí! Obrovský zájem byl o preventivní prohlídky, o komentované prohlídky všech oddělení i o techniku IZS (všichni zde měli tu nejmodernější techniku). Simulovaná dopravní nehoda, kde se ukázala bezchybná spolupráce všech složek IZS, byla přijímána s velkým obdivem diváků. Nápor zažilo nafukovací tlusté střevo, kde se zájemci dozvěděli mnoho o rakovině tlustého střeva a prevenci a i kolegové z Besipu měli stánek v obležení. Zajímavý výstup připravili strážníci z městské policie, kdy předvedli výcvik služebních psů. Své produkty představovali i některé zdravotní pojišťovny a firmy se zdravotnickou tematikou. A samozřejmě nikdy nekončící fronta u dětských atrakcí. Na závěr bylo předáno mnoho krásných cen vítězům malířské soutěže Zdravotník očima dítěte. Krásné obrázky budou vystaveny v prostorách polikliniky. Věřím, že se lidé pobavili a také poučili.

Na závěr chci poděkovat lidem, kteří právě tohle vše vybudovali, kteří se podílejí na péči o nemocné a potřebné. Kteří zajišťují bezchybný chod polikliniky. Lékaři, sestřičky, fyzioterapeutky, laborantky, techničtí pracovníci, uklízečky, kolegyně ze zdravotnických prostředků i kolegyně zajišťující administrativní úkony.

Právě těmto lidem patří srdečné poděkování, právě jim patří velké díky za skvělou a tvrdou práci, kterou pro městské zdravotnické zařízení odvádějí!“ říká ředitel Michal H. Zrůst.

Ve dnech 21.05. a 23.05. 2015 proběhl doprovodný program oslav 30. výročí otevření Polikliniky Žďár nad Sázavou.

napsali Video - 30. výročí otevření Polikliniky Žďár nad Sázavou

Video (.mp4, 610 MB)

napsali Skvělá akce, úžasný program, báječná zábava

Celý článek (.pdf, 410 kB)

napsali Žďárská poliklinika oslavila třicetiny. Den otevřených dveří přilákal stovky zájemců

TV Vysočina

napsali Hasiči vystříhali zraněného řidiče z vraku auta

Celý článek (.pdf, 415 kB)

napsali Poliklinika ve Žďáře nad Sázavou oslavila 30 let, narozeninový dort byl rozkrojen

Video

napsali Co popřát poliklinice? Další třicetiny

Celý článek (.pdf, 430 kB)

napsali Poliklinika ve Žďáře slaví třicetiny

Celý článek (.pdf, 530 kB)

napsali Na slovíčko: 30 let Polikliniky Žďár

TV Vysočina