Archiv aktualit

25.02.2015

Nominace ředitele polikliniky do Čestné rady Jihlavské medicínské akademie

Ředitel Polikliniky Žďár nad Sázavou Michal H. Zrůst byl nominován do Čestné rady Jihlavské medicínské akademie. Jeho tři roky práce pro Polikliniku Žďár nad Sázavou jsou ceněny i v rámci Kraje Vysočina.

Jihlavská medicínská akademie je součástí Nemocnice Jihlava (NJ), která ji zřizuje. Rozšiřuje aktivity NJ o vzdělávací a výchovné činnosti. Tyto se týkají jak lékařských, tak nelékařských zdravotnických profesí.

Posláním JIMEA je rozvíjet a podporovat tyto činnosti vedoucí k zlepšení kvality vědomostí zdravotnických pracovníků a zdravotní péče.

Více informací najdete zde: Jihlavská medicínská akademie (JIMEA)

24.02.2015

Poliklinika se zapojí do akce Čistá Vysočina 2015

Poliklinika se jako příspěvková organizace města Žďár nad Sázavou zapojí do akce Čistá Vysočina a to v sobotu 11. dubna 2015. Jarní úklid bude proveden zaměstnanci polikliniky v přilehlém prostranství budovy.

Ukliďme si společně naše město!

Více informací najdete zde: Čistá Vysočina 2015

23.01.2015

Rodinné centrum Srdíčko nabízí hlídání dětí

Potřebujete si zajít v klidu k lékaři, chcete vyřídit nutné záležitosti na úřadech, a nebo byste rádi měli chvíli čas jen pro sebe? Rodinné centrum Srdíčko Vám nabízí jednorázové hlídání dětí vždy v pondělí a ve středu od 08.00 do 12.00 hodin.

Hlídat lze děti od 2 let po dobu max. 2 hodin - cena 1 hodiny hlídání je 50,- Kč. Požadavek na hlídání nahlaste nejpozději jeden pracovní den předem na tel. čísle 734 346 479, nebo na email srdicko@kolping.cz..

Více informací najdete zde: HLÍDÁNÍ DĚTÍ

02.01.2015

index Regulační poplatky - přehled změn k 1. 1. 2015

Dnem 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona ruší 30korunové regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30korunový regulační poplatek za recept.

Od 1. 1. 2015 je pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Tento poplatek není započitatelný do ochranného limitu..

29.07.2014

Otevření ambulance klinické onkologie

V úterý 5. srpna 2014 bude na poliklinice nově otevřena ambulance klinické onkologie ve druhém patře polikliniky v prostorách angiologické ambulance. Ordinovat bude Prim. MUDr. Rostislav Stríž každé pondělí a úterý od 16.00 do 20.00 hodin.

Více informací

29.07.2014

Rozšíření provozu angiologické ambulance

Od pondělí 4. srpna 2014 bude na poliklinice rozšířen provoz cévní - angiologické ambulance o další ordinační den a to o každé pondělí v ordinační době 06:30 až 15:00 hodin. Ordinovat bude MUDr. Petr Uhlíř.

Více informací

14.09.2014

AKTUÁLNĚ - Zdravotnické prostředky na poliklinice

Slavnostní otevření Zdravotnických prostředků proběhne na poliklinice v pondělí 22. září 2014 v 09:00 hodin. Nové prostory výdejny a prodejny se zdravotnickými prostředky se nachází v suterénu polikliniky.

Všichni jste srdečně zváni.

Zdravotnické prostředky

12.06.2014

Dětský psychiatr MUDr. Štěpánka Hromadová nově v Jihlavě

Dětský psychiatr MUDr. Štěpánka Hromadová ordinuje nově v Jihlavě na ulici Sokolovská 126. Na vyšetření je možné se objednat na tel. čísle: 604 694 379.

16.05.2014

Exkurze studentů SZŠ Žďár nad Sázavou na oddělení rehabilitace

Ve středu 16.4.2014 navštívili oddělení rehabilitace studenti Střední zdravotnické školy ze Žďáru nad Sázavou. Nejprve si s vedoucí rehabilitace Martinou Topinkovou řekli něco o práci fyzioterapeutů. Poté si prohlédli oddělení a jeho jednotlivé úseky. Pod vedením Dany Navrátilové si vyzkoušeli i některé vodoléčebné a elektroléčebné procedury. Dále si prohlédli vybavení a pomůcky na jednotlivých cvičebnách.

Věříme, že se prohlídka líbila a inspirovala studenty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Článek (.pdf, 519 kB)

20.01.2014

Slavnostní otevření výtahů na Poliklinice Žďár nad Sázavou

V pátek 17. ledna 2014 proběhlo na poliklinice slavnostní otevření výtahů, které nyní umožní rozvoj městského zdravotnického zařízení i ve 4. NP. Slavnostního otevření se zúčastnili představitelé města i kraje.

Slavnostní otevření výtahů

Na fotografii zleva starostka a senátorka Ing. D. Zvěřinová, 2. místostarosta L. Bárta, náměstek hejtmana Ing. Vl. Novotný, ředitel Polikliniky Michal H. Zrůst, MSc a 1. místostarosta Mgr. J. Brychta.

Slavnostní otevření výtahů

Slavnostní otevření výtahů na Poliklinice - lůžkový výtah.

Slavnostní otevření výtahů

V rámci otevření výtahů si představitelé města a kraje prohlédli též budované prostory RC Srdíčko.

Slavnostní otevření výtahů

Došlo i k neformální diskusi.

14.10.2013

Exkurze studentů na Oddělení klinické biochemie a hematologie

Studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Žďáře nad Sázavou navštívili v rámci výuky chemie a biochemie ve dnech 2., 3. a 10. října 2013 Oddělení klinické biochemie a hematologie Polikliniky Žďár nad Sázavou.

Studenti a vedoucí laboratoře Ing. Jana Kuncová

Studenti si prohlédli celý provoz laboratoře, všechny používané analyzátory a zařízení. Součástí návštěvy byla i prohlídka odběrové místnosti laboratoře, kde se studenti seznámili s pravidly správné preanalytické fáze.

Studenti a laborantka Marie Ročárková

01.10.2013

Novinky na oddělení REHABILITACE

Od úterý 1. října 2013 je na oddělení rehabilitace v provozu nový inhalátor, na který poliklinice přispěla Česká spořitelna. Pro zvýšení komfortu při inhalaci si každý klient zakoupí náustek v hodnotě 10,- Kč.

Novinky na oddělení REHABILITACE

Kolektiv fyzioterapeutek vytvořil pro klienty informativní letáčky se cvičením pro určité diagnosy (např. Cvičení při vadném držení těla, Bolesti krční páteře,…).

Novinky na oddělení REHABILITACE

21.10.2013

Pozvánka na seminář Chirurgie přednoží

Poliklinika Žďár nad Sázavou Vás srdečně zve na odborný seminář Chirurgie přednoží, který se bude konat 25. října 2013 v sále Konventu bývalého kláštera v areálu Zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Tohoto odborného semináře se budou účastnit i někteří zaměstnanci polikliniky.

Pozvánka

10.09.2013

Týden otevřených dveří v rodinném centru Srdíčko

Centrum Srdíčko zve rodiče s dětmi, prarodiče i širokou veřejnost v týdnu od 16. do 20. září 2013 na návštěvu vybraných propgramů centra a doprovodné akce.

PROGRAM (.pdf, 510 kB)

24.05.2013

Exkurze studentů SZŠ Žďár nad Sázavou na oddělení rehabilitace

Ve středu 22.5.2013 navštívili oddělení rehabilitace studenti Střední zdravotnické školy ze Žďáru nad Sázavou. Prohlédli si naše oddělení a jeho jednotlivé úseky. Vyzkoušeli si i některé vodoléčebné a elektroléčebné procedury. Dále si prohlédli vybavení a pomůcky na jednotlivých cvičebnách. Během exkurze se dozvěděli vše o práci fyzioterapeutů.

Věříme, že se prohlídka líbila a inspirovala studenty k jejich dalšímu osobnímu rozvoji.

Fotogalerie (.pdf, 820 kB)

22.03.2013

NABÍDKA - přístroj HYDROCOLON BTL - 19

Poliklinika Žďár nad Sázavou nabízí k prodeji přístroj HYDROCOLON BTL - 19 + příslušenství využívaný v hydrocolonterapii. Hydrocolonterapie je preventivní procedura, která spočívá v intenzivním proplachování tlustého střeva filtrovanou teplou vodou s využitím moderní techniky, za účelem odstranění nežádoucích nánosů a zbytků potravy.

Výrobce: HAB HERRMANN.

Cena přístroje: 47.000,- Kč.

Bližší informace získáte na telefonním čísle 566 690 134.

Fotografie

06.03.2013

Angiologické dny Praha - 28.2. až 2.3.3013

Dne 28. 2. – 2. 3. 2013 jsme se zúčastnili Angiologického kongresu s mezinárodní účastí v Praze. Společně s ředitelem Polikliniky Žďár nad Sázavou Michalem H. Zrůstem, MSc. měl aktivní účast MUDr. Martin Petrlík. Dále se akce účastnili i sestřičky, které se na práci v angiologické ambulanci na poliklinice podílejí.

O přednášku MUDr. Martina Petrlíka byl velký zájem a sál byl zcela plný. Naše poliklinika byla prezentována jako partner celého projektu screeningu ischemické choroby dolních končetin. Práce MUDr. Petrlíka byla vysoce oceňována.

Na projektu se též významnou měrou podílí společnost Ing. Tomáše Bohrna Advanced Medical Solutions, která financuje vývoj přístrojového vybavení, které MUDr. Petrlík využívá právě na Poliklinice Žďár nad Sázavou.

Angiologickou ambulancí na Poliklinice Žďár nad Sázavou prošlo v krátké době již před 300 pacientů, kteří si péči nemohou vynachválit.

Fotografie

19.02.2013

Aktuální informace pro pacienty oddělení rehabilitace

Od 20. února 2013 si budou pacienti oddělení rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou před aplikací pneuvenu z hygienických důvodů kupovat jednorázové kalhoty v hodnotě 35,- Kč/ks.

Aktuální ceník pro samoplátce najdete zde.(.pdf, 482 kB)

18.02.2013

Další povedený seminář na Poliklinice Žďár nad Sázavou

Dne 13. února 2013 uspořádala Poliklinika Žďár nad Sázavou seminář pro zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou. Seminář s názvem Pohybová cvičení seniorů, který sestavila vedoucí rehabilitace Martina Topinková a zástupkyně vedoucí Michaela Jelínková, měl velice pozitivní ohlas. Na konci semináře obdrželi všichni účastníci osvědčení.

Více informací najdete zde. (.pdf, 799 kB)

01.11.2012

Otevření angiologické ambulance na Poliklinice Žďár nad Sázavou

Ve čtvrtek 1. listopadu 2012 byl zahájen provoz nové angiologické ambulance na Poliklinice ve Žďáře nad Sázavou, ve 2. poschodí. Ambulance je zajištěna lékařem MUDr. Martinem Petrlíkem, v ordinační době:

úterý: 06.30 - 11.45 - pouze sestra
čtvrtek: 06.30 - 12.45 - pouze sestra
pátek: 06.30 - 16.00

Objednání pacientů je možné telefonicky - pouze v ordinační dny na čísle 566 690 205.

Více informací najdete zde.

15.10.2012

Slavnostní prohlídka zrekonstruovaných prostor polikliniky

V pondělí 15.10.2012 se Radní města v čele se senátorkou a starostkou města Ing. Dagmar Zvěřinovou zúčastnili slavnostní prohlídky zrekonstruovaných prostor Polikliniky Žďár nad Sázavou.

Prohlídka se uskutečnila i za poměrně velkého zájmu novinářů.

I chirurgická ambulance prošla rekonstrukcí. Na fotografii zleva: radní města Jana Svobodová, senátorka a starostka Ing. Dagmar Zvěřinová, předseda zdravotní komise MUDr. Radek Černý, 2. místostarosta Bc. Ladislav Bárta a ředitel polikliniky Michal H. Zrůst.

15.10.2012

Nový navigační systém na poliklinice

V sobotu 13. října byl na poliklinice pro snadnější orientaci po budově instalován nový navigační systém.

Barevně jsou rozlišena jednotlivá patra polikliniky. Navigace byla umístěna i do výtahů.

Nový navigační systém na poliklinice Nový navigační systém na poliklinice

01.10.2012

Zastupitelé si prošli rekonstruovanou polikliniku

Ve čtvrtek 13. září uspořádal ředitel polikliniky Michal Hubert Zrůst prohlídku rekonstruovaných prostor městského zdravotnického zařízení.

Celý článek

01.09.2012

Bankomat České spořitelny na poliklinice

Od 1. září 2012 je v provozu u hlavního vchodu do polikliniky bankomat České spořitelny.

"Umístěním bankomatu na poliklinice chci vyjít vstříc všem, kteří polikliniku navštíví a tuto službu potřebují, aby dále nemuseli pobíhat po městě a hledat bankomat," objasnil ředitel polikliniky Michal H. Zrůst.

Zpět