Seminář 31 .května 2012

  • Zahájení semináře
  • Zaplněný sál; v popředí místostarosta Mgr. Brychta
  • V popředí MUDr. Petrlík (angiolog, přednášející), dále MUDr. Krejs (garant semináře), MUDr. Černý (ortoped, přednášející) a M.H.Zrůst (ředitel polikliniky)
  • MUDr. R. Černý při své prezantaci
  • MUDr. M. Petrlík při své prezentaci
  • Mgr. Prokopová při své prezentaci
  • MUDr. M. Petrlík konzultuje po semináři s účastníky