Hospodaření

2012

hospodareni SOUTĚŽE

Výběrové řízení na provozovatele bufetu

Otevíraní obálek - VŘ na provozovatele bufetu (.pdf, 630 kB)

Losenka - smlouva o podnájmu nebytových prostor (.pdf, 500 kB)

Vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce a rozšíření bufetu

Výběr dodavatele - Rekonstrukce a rozšíření bufetu (.pdf, 170 kB)

Ing. Jiří Svoboda - cenová nabídka (.pdf, 60 kB)

Ing. Jaroslav Janovský - cenová nabídka (.pdf, 80 kB)

Ing. Jaroslav Janovský - smlouva o dílo (.pdf, 300 kB)

Vypracování projektové dokumentace - Rodinné centrum Srdíčko

Výběr dodavatele - Rodinné centrum Srdíčko (.pdf, 180 kB)

SPA, spol. s r.o. - krycíl ist nabídky (.pdf, 750 kB)

Astena s.r.o. - nabídka (.pdf, 500 kB)

Ing. arch. Jiří Vohralík - nabídka (.pdf, 3 MB)

Ing. arch. Jiří Vohralík - smlouva o dílo (.pdf, 360 kB)

hospodareni ROZPRACOVANÉ SOUTĚŽE

Všechny soutěže ukončeny.Zpět