Hospodaření

2015

hospodareni SOUTĚŽE

Nákup drobného materiálu pro technický provoz a administrativu

Posouzení nákupu DM pro technický provoz a administrativu (.pdf, 350 kB)

Instalatérské a topenářské práce

Posouzení instalatérských a topenářských prací (.pdf, 400 kB)

ZTG s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 45 kB)

TOP TEAM, s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 60 kB)

Malířské a natěračské práce

Posouzení malířských a natěračských prací (.pdf, 320 kB)

Stupka - cenová nabídka (.pdf, 35 kB)

Pavel Špatinka - cenová nabídka (.pdf, 40 kB)

Pavel Šula - cenová nabídka (.pdf, 40 kB)

Rekonstrukce lymfologické ambulance

Výběr dodavatele - Rekonstrukce lymfologie (.pdf, 170 kB)

Staredo s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 370 kB)

Homestead s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 30 kB)

Rekonstrukce podlahy - čekárna MUDr. Lukáš

Výběr dodavatele - Rekonstrukce podlahy (.pdf, 170 kB)

Aleš Ostřejš - cenová nabídka (.pdf, 65 kB)

Pavel Kasal - cenová nabídka (.pdf, 75 kB)

Výklopné zábradlí - terasa 4.NP

Výběr dodavatele - Výklopné zábradlí (.pdf, 170 kB)

KOVOLES o.p.s - cenová nabídka (.pdf, 85 kB)

VHS Bohemia a.s. - cenová nabídka (.pdf, 85 kB)

Rekonstrukce ÚT - hlavní budova

Výběr dodavatele - Rekonstrukce ÚT (.pdf, 100 kB)

Smejkal a synové - cenová nabídka (.pdf, 290 kB)

ZTG s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 400 kB)

TOP TEAM s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 260 kB)

ZTG s.r.o. - smlouva o dílo (.pdf, 580 kB)

Rekonstrukce podlah - ambulance MUDr. Petráková

Výběr dodavatele - rekonstrukce podlahy (.pdf, 160 kB)

ALDI podlahářství - cenová nabídka (.pdf, 80 kB)

Seidler s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 110 kB)

Vybudování WiFi sítě

Výběr dodavatele - WiFi síť (.pdf, 94 kB)

Marek Sochor - cenová nabídka (.pdf, 117 kB)

IT Outsourcing - cenová nabídka (.pdf, 120 kB)

Rekonstrukce ÚT - spojovací chodba (krček)

Výběr dodavatele - rekonstrukce ÚT - krček (.pdf, 150 kB)

ZTG s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 240 kB)

SMEJKAL a synové - cenová nabídka (.pdf, 215 kB)

TOP TEAM,s.r.o. - cenová nabídka (.pdf, 380 kB)

ZTG s.r.o. - smlouva o dílo (.pdf, 300 kB)

Dodavka přístrojového vybavení - ultrazvuk

Výzva k podání nabídky - dopis (.pdf, 75 kB)

Výzva k podání nabídky - zadání (.pdf, 1,2 MB)

Výzva k podání nabídky - dodavatelé (.pdf, 240 kB)

Prohlášení o nepodjatosti (.pdf, 340 kB)

Prezenční listina a zápis z volby předsedy komise (.pdf, 90 kB)

Protokol z otvírání obálek (.pdf, 120 kB)

Protokol z otvírání obálek - uchazeči (.pdf, 190 kB)

Výsledky posouzení jednotlivých nabídek (.pdf, 90 kB)

CleverTech - krycí list (.pdf, 220 kB)

Advanced Medical Solutions - krycí list (.pdf, 190 kB)

Advanced Medical Solutions - smlouva o dílo (.pdf, 450 kB)

hospodareni ROZPRACOVANÉ SOUTĚŽE

Všechny soutěže ukončeny.


hospodareni FINANČNÍ A ŘÍDÍCÍ KONTROLY

Osvědčení - zpráva o výsledcích finančních kontrol 2014 (.pdf, 90 kB)


Zpět