OKBH - Nabízíme

okbh Nabízené služby
OKBH poskytuje:

svým zákazníkům uzavřený odběrový systém S – Monovette firmy Sarstedt

provádění žilních a kapilárních odběrů ve vlastní odběrové místnosti

základní biochemická vyšetření běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, punktát a jiné biologické materiály

základní hematologická a koagulační vyšetření krve

specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, protilátek)

konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie

související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (dodávky odběrových potřeb a doplňkového zdravotnického materiálu)

vyšetření pro veterinární lékaře

vyšetření samoplátců

zajištění speciálních vyšetření ve spolupracujících laboratořích

komplexní, bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému, včetně archivace

Zpět