OKBH - Pro odborníky

okbh Nejistota měření

Nejistota je parametr přidružený k výsledku měření charakterizující rozptýlení hodnot, jež jsou, na základě dostupných informací, přiřazovány/přisuzovány měřené veličině. Nejistota vymezuje hranice, v nichž je výsledek s danou (určitou) pravděpodobností považován za správný, tj. přesný a pravdivý. Nejistota obecně zahrnuje mnoho složek. Některé z nich mohou být získány ze statistických distribucí výsledků sérií měření ovlivňujících veličin charakterizovaných výběrovou směrodatnou odchylkou. Další složky se odhadují z dat založených na zkušenostech nebo z jiných informací.

Z hlediska validace metody/postupu měření lze nejistotu ztotožnit s intervalem, který charakterizuje, zda byly splněny požadavky, plynoucí z daného účelu měření.

Z hlediska klinické efektivity by měla nejistota měření odrážet požadavky kladené na vyšetření tak, aby byla schopna zajistit spolehlivé diagnostické rozhodování a účinné sledování terapie.

Nejistoty měření akreditovaných vyšetření(.pdf, 352 kB)okbh Zdroj referenčních mezí

Zdroj referenčních mezí vyšetření poskytovaných laboratoří (.pdf, 105 kB)Zpět