Rehabilitace - Metody

rhb Metody využívané při léčebné tělesné výchově (LTV)

cvičení dle svalového testu

měkké a mobilizační techniky

cvičení dle konceptu Brüggera

proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF, cvičení dle Kabata)

škola zad

senzomotorická stimulace

Dornova metoda

metoda dle Mojžíšové

základy ergonomie

bazální stimulace

masáž reflexní a vazivová

kineziotejpování

myofasciální trigger

bodová terapie

SM systém

Zpět